Regulamin zakupów

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów na stronie księgarni wydawnictwa Metropolisart. 

Księgarnia internetowa Metropolisart znajdująca się pod adresem www.metropolisart.pl/sklep/, jest własnością i jest prowadzona przez wydawnictwo Metropolisart.

Wydawnictwo Metropolisart jest własnością firmy Metropolisart – Publishing House and Antiques z siedzibą w Opolu (45-005), ul. Książąt Opolskich 25, NIP 7542208279. Adres korespondencyjny: Metropolisart – Publishing House and Antiques. Skrytka pocztowa 323, 45-076 Opole 1.

Oferta

Ofertę księgarni internetowej Metropolisart tworzą przede wszystkim książki wydane przez wydawnictwo Metropolisart. W ofercie księgarni znajdują się również publikacje, w których wydaniu partycypowało Metropolisart. Oferta książek nowych została podzielona na dwie kategorie: czasopisma i książki. Trzecią kategorię i odrębny dział w księgarni Metropolisart tworzy oferta antykwaryczna.

Rejestracja i dane osobowe

Księgarnia Metropolisart (www.metropolisart.pl/sklep/) umożliwia zawarcie transakcji na dwa sposoby: z rejestracją i bez rejestracji.

Zakup z rejestracją - Klient zakłada swoje indywidualne konto, do którego podaje adres e-mail i hasło. Dane niezbędne do zrealizowania zamówienia (nawa klienta, adres, e-mail) podawane są tylko raz. Rejestrując się w księgarni internetowej Metropolisart, Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

Zakup bez rejestracji – odbywa się bez konieczności zakładania indywidualnego konta.

Rejestrując się w księgarni internetowej Metropolisart, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Księgarni internetowej Metropolisart informacji handlowych.

Rejestracja w księgarni internetowej Metropolisart oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówień, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach prowadzonej księgarni internetowej Metropolisart jest Metropolisart – Publishing House and Antiques, która gwarantuje, że dane, o których mowa nie zostaną nikomu ujawnione, prócz danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki. Mając na uwadze powyższe zdanie, za dane niezbędne do zrealizowania przesyłki, uważa się dane udostępniane Poczcie Polskiej w celu dostarczenia przesyłki (Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, ulica, miejscowość wraz z kodem i numer telefonu).

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń, zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa i są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zamówienia.

Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego konta, pod warunkiem, że na koncie nie znajdują się otwarte zamówienia.

Złożenie zamówienia

Księgarnia Metropolisart prowadzi sprzedaż 24 h na dobę za pośrednictwem sieci Internet. Księgarnia zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w pracy księgarni w celu przeprowadzenia konserwacji lub aktualizacji bazy.

Przez złożenie zamówienia Klient akceptuje regulamin księgarni Metropolisart, działającej pod adresem www.metropolisart.pl/sklep/. Niezwłocznie, po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczną odpowiedź na adres e-mail podany w zamówieniu. E-mail ten potwierdza, że złożone zamówienie wpłynęło do księgarni.

Metropolisart zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, w celu weryfikacji złożonego zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, który złożył zamówienie, księgarnia zastrzega sobie możliwość wstrzymania przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia.

Realizacja zamówienia

Przez realizację zamówienia, dla zamówienia złożonego i przyjętego przez księgarnię internetową Metropolisart (www.metropolisart.pl/sklep/), rozumie się wystawienie faktury i przekazanie zamówionego towaru Poczcie Polskiej. Księgarnia Metropolisart realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. Metropolisart realizuje złożone i przyjęte zamówienia wg przewidywanego czasu wysyłki, który podany jest przy każdym towarze/zamówieniu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Przez przewidywany czas wysyłki, rozumie się czas, w którym zamówiony towar zostanie przekazany Poczcie Polskiej. Czas wysyłki dla zamówień złożonych do godziny 20.00 dnia roboczego to dwa dni robocze. Możliwość złożenia, przyjęcia i realizacji zamówienia (jego czasu i ceny) potwierdzana jest w indywidualnej korespondencji e-mailowej z Klientem.

Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się towary z różnym czasem wysyłki, realizacja zamówienia nastąpi przy zastosowaniu najdłuższego z czasów wysyłki w zamówieniu. Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o najdłuższym możliwym czasie wysyłki.

Zmiana lub anulowanie zamówienia

Zmiana lub anulowanie zamówienia, możliwa jest do chwili zrealizowania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z działem handlowym e-mailem lub telefonicznie. Po zrealizowaniu zamówienia nie ma możliwości dokonania zmian lub anulowania zamówienia.

Czas dostawy

Czas dostawy uzależniony jest od Poczty Polskiej. Za opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej, oraz błędy, zwłaszcza zagubienie przesyłki księgarnia Metropolisart nie odpowiada. Księgarnia Metropolisart (www.metropolisart.pl/sklep/) nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zrealizowanego zamówienia lub opóźnienia w dostawie, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania adresu przez Klienta.

Koszt dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy, wartości złożonego zamówienia i formy płatności. Szczegóły dotyczące kosztu dostawy są podawane przy dokonaniu zamówienia.

Zamówienia na książki o wartości przekraczającej 200 zł realizowane są bez doliczania kosztów wysyłki.

Formy płatności

Klient księgarni internetowej Metropolisart ma do wyboru kilka dogodnych dla siebie form płatności, wg poniższej specyfikacji: 

- pobranie - gotówka płatna przy odbiorze u kuriera

- przelew przedpłata na konto księgarni Metropolisart (w tym również Przelewy24) - płatność po złożeniu zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu składasz przez Internet, w banku lub na poczcie. Proces księgowania wpłaty trwa do 24 godzin od nadania przelewu w dni robocze. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze konto, dopiero wtedy przekazujemy zamówienie do wysyłki. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, tylko w uzasadnionych sytuacjach honorujemy potwierdzenia przelewu.

- płatność kartą kredytową - realizowane przez PayU,

- przelewy elektroniczne - realizowane przez PayPal,

Faktury

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączamy fakturę VAT, która jest wysyłana w przesyłce z zamówionym towarem.

W jednym zamówieniu na minimum 2 różne pozycje, Klient ma możliwość zdefiniowania dwóch różnych faktur VAT (dwóch różnych nabywców).

Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w księgarni internetowej Metropolisart są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.

Klientowi, który w dostarczonym towarze stwierdzi:

- wady techniczne,

- niezgodność towaru z towarem zawartym w złożonym i przyjętym zamówieniu, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym Metropolisart.

Przez złożenie reklamacji rozumie się przesłanie zwykłą przesyłką pocztową na koszt własny Klienta reklamowanego towaru na adres wydawnictwa Metropolisart. Do odsyłanego towaru należy dołączyć otrzymaną fakturę zakupową. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej do 5 dni roboczych, od daty otrzymania przez księgarnię reklamowanego towaru.

W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego towaru, księgarnia dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego zamówienia lub zaoferuje towar zastępczy.

Prawo odstąpienia od zakupu

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od transakcji na piśmie zawierające dokładne dane Klienta, tzn.: imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym i miastem w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany towar Klient dostarcza w dogodny dla siebie sposób na koszt własny do siedziby księgarni, wraz z oryginałem dowodu zakupu.

Księgarnia internetowa Metropolisart dokona zwrotu kwoty ceny zwracanego towaru, wynikającej z realizacji zamówienia, w terminie do 5 dni roboczych od zwrócenia towaru w sposób w jaki była dokonana płatność za zamówienie z tym, że dla płatności gotówka za pobraniem i płatności przelewem w urzędzie pocztowym, Klient zobowiązany jest wskazać konto bankowe na które ma zostać dokonany zwrot.

Księgarnia internetowa Metropolisart nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem. Księgarnia internetowa Metropolisart nie zwraca kosztów odesłania zwracanych towarów ani żadnych innych opłat manipulacyjnych. 

Polityka cenowa i rabatowa

Ceny podane na stronie księgarni Metropolisart (www.metropolisart.pl/sklep/) podawane są w złotych polskich, wraz z obowiązującym podatkiem VAT.

Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących w księgarni Metropolisart, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej. Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się. Kod Rabatowy nalicza upust procentowy od ceny katalogowej. Jeżeli w chwili składania zamówienia z wykorzystaniem kodu rabatowego, obowiązuje wyższy upust na poszczególne tytuły niż kod rabatowy, udzielony zostanie rabat korzystniejszy dla Klienta.

Ceny towarów podane w księgarni internetowej Metropolisart obowiązują tylko i wyłącznie przy zakupie za pośrednictwem sieci Internet i nie mają zastosowania dla zakupów w księgarniach stacjonarnych.

Podana cena, dla każdego z towarów w chwili złożenia zamówienia, jest wiążąca i ostateczna. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Księgarnia Metropolisart (www.metropolisart.pl/sklep/) zastrzega sobie prawo do: zmiany cen towarów,

wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia,

modyfikacji akcji promocyjnych, wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności księgarni działającej pod adresem Metropolisart.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014

Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.metropolisart.pl/sklep/ z tym, że dla zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.