Wydawnictwo MetropolisArt to nowoczesny dom wydawniczy założony przez grupę inicjacyjną w skład, której wchodzili przedstawiciele biznesu oraz pracownicy naukowi Uniwerstetu Opolskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Opolskiej. Wydawnictwo zostało założone w 2009 roku.
 MetropolisArt jest wydawnictwem zajmującym się promowaniem projektów naukowych, wspieraniem badań naukowych, publikowaniem prac naukowych i popularyzowaniem wiedzy. 
Wydawnictwo MetropolisArt zajmuje się publikowaniem prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii, historii sztuki, estetyki, teorii sztuki, dziejów kultury, semiotyki ect.