Wydawnictwo MetropolisArt to nowoczesny projekt domu wydawniczego stworzony przez grupę inicjacyjną w skład, której wchodzili przedstawiciele biznesu oraz pracownicy naukowi Uniwerstetu Opolskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Opolskiej. Wydawnictwo zostało założone w 2009 roku i następnie przekształcone w roku 2013.
MetropolisArt jest wydawnictwem zajmującym się promowaniem projektów naukowych, wspieraniem badań naukowych, publikowaniem prac naukowych i popularyzowaniem wiedzy. 
Wydawnictwo MetropolisArt zajmuje się publikowaniem prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii, historii sztuki, estetyki, teorii sztuki, dziejów kultury, semiotyki ect.
MetropolisArt we współpracy z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego jest wydawcą periodyków "ESTE", "Dzieła i symbole" oraz serii wydawniczej "Studia o sztuce i pięknie".